Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Naše činnost 2010

Plán činnosti na rok 2010.

únor: výroční členská schůze 10. února. 2010 v restauraci OD ODAS.
Za účasti hostů z MěÚ, MSSS Náchod, Tyflocentra HK, Centra pro ZP kraje HK – detašované pracoviště v Náchodě, Svaz důchodců MO, místní představitel Sdružení diabetiků. Na programu budou: zpráva o hospodaření za rok 2009, zpráva o činnosti v roce 2009, stanovený rozpočet na rok 2010, vystoupení hostů, diskuse, informace o zájezdech v roce 2010, vybírání členských příspěvků, pohoštění.

Březen: Oslava jarních Svátků v restauraci Sokolovna.
pásmo dětí z MŠ na Plhově, informace o jarním zájezdu do Polska, zdravotní beseda, společná večeře, hudba pro potěšení, výběr příspěvků – člen 85,- Kč, nečlen 85,- .

Duben: Zdravotnická přednáška
MUDr. Jaroslavy Benešové.
Téma – náhlé mozkové příhody seniorů.
Místo – restaurace OD ODAS v Náchodě, Karlovo náměstí,

Květen: výstavka kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené a nevidomé.
Pořádáme společně s Tyflocentrem Hradec Králové a sociálním odborem MěÚ v Náchodě.

Červen: celodenní zájezd do Polska.
Návštěva poutních míst, kostnice, arboreta a pod.

Červenec: odpolední projížďka regionálním vlakem.
Prohlídka okolí Václavic, historie Dobenína, posezení ve venkovní restauraci U Syručků, kde bude grilování a volná zábava.

Červenec, srpen: poradní středy
v naší klubovně 13.00 – 15.30 hod., Palackého ul. 1303.

Září: 3 – 4 denní pobyt v Deštém, v Orlických horách.
Pobyt si hradí účastníci.
Cíl: sociálně aktivizační setkání, turistika, besedy, vzdělávání se zdravotně postiženými.

Říjen: zájezd na muzikál  „Ať žije rock and rool“.
Zařizovat společně s CK. Cena 480,- Kč.

Listopad: výstavka kompenzačních pomůcek,
ve spolupráci se sluchově postiženými, neslyšícími a sociálním odborem města Náchoda.

Prosinec: předvánoční těšení,
„dárky z půdy“, společná večeře a volná zábava. 
   
 
 

Informace na jednotlivé akce budou s předstihem zveřejněny ve místním městském Zpravodaji, ve skřínce MO SZdP a letáčkách. Mimo uvedené aktivity dále spolupracujeme s MěÚ a MSSS, MP, Policií ČR, Svazem důchodců a Sdružením diabetiků v Náchodě, Centrem ZP v Hradci Králové a občany, kteří se na nás obracejí při tíživých, nebo zdravotních komplikacích.
Provozujeme také web stránky
http://szdp-nachod.wz.cz

Pán byl připraven výborem MO SZdP Náchod a schválen členskou schůzí dne 10. února. 2010.

Zpracovala předsedkyně MO SZdP NáchodOlga Früaufová.