Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Adventní odpoledne 1. prosince 2010v restauraci Na koupališti

Adventní odpoledne SZdP Náchod

1.prosince 2010 uspořádalo SZdP Náchod Adventní odpoledne v restauraci Na koupališti. Pro potěšení všech přítomných vystoupili žáci z družiny ZŠ Náchod a dětí z MŠ v Havlíčkově ulici.
Pod vedením svých učitelek nám děti přiblížili poezii blížících se Vánoc a  zahráli na housle a zobcové flétny adventní melodie. Od nejmenších jsme s obdivem shlédli pásmo předvánočních zvyků a zpěvů. Zimní atmosféru pomohla účinkujícím venku doplnit sněhová vánice. 
Odměněnou malým umělcům byl velký potlesk přítomných, poděkování a drobné dárky.
Dále pokračoval program, se kterým nás v úvodu seznámila předsedkyně Olga Frühaufová.
Losovali se tradiční „DÁRKY Z PŮDY“ – zvykem těchto adventních posezení je, že každý účastník podle svých finančních možností věnuje malý dárek. Každý přítomný má jeden los, takže obdarováni jsou všichni.
Ve volné zábavě v klidu úřadovala paní Ludmila Vlčková, která využila přítomnosti členů k výměně členských průkazů za nové.
Společná večeře a poděkování s přáním hodně zdraví do dalších let ukončila letošní adventní posezení.
Na závěr:
Poděkování výboru SZdP Náchod patří všem účinkujícím za zdařilé odpoledne pro 63 přítomným hostů z řad zdravotně postižených. Je též třeba vyzvednout práci personálu v restauraci za jejich velice příjemný přístup k celé akci a vstřícnost ke zdravotně postiženým hostům. Výbor SZdP splnil všechny úkoly, kterými přispěl k adventní náladě. Nejpozději od 10. prosince budou k disposici údaje a fotografie z odpoledního adventního posezení na stránkách
SZdP Náchod. (http://szdp-nachod.cz)