Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

O nás

Jsme rádi, že jste navštívili naše stránky, které jsou hlavně pro Vás. Uveřejněné informace jsou čerstvě aktualizované. Děkujeme za Vaši návštěvu…

 

   Sdružení zdravotně postižených Náchod se transformovalo z bývalého Svazu invalidů ĆR v roku 2002 jako občanské sdružení, sloužící k pomoci s těžkostmi života zdravotně postižených v Náchodě a přilehlých obcích. Prováděcí složka je výbor sdružení, který volí členská schůze nadpoloviční většinou přítomných. Ten připravuje podrobné akce pro vlastní činnost Sdružení.
    Jsou to především přednášky, nové informace z oblasti právní, sociální. Setkávání s pozvanými významnými občany náchodského regionu – úředníky MěÚ, lékaři, novináři, členy sociálních oblastí a dalšími odborníky, ochotnými podat nám potřebné informace.
Tradicí se již staly poznávací a rekondiční výlety (i do sousední PLR) s návštěvou historických objektů a muzeí.
    Na další dotazy o pracovní náplni našeho sdružení můžete využít kolonku „Napište komentář“.
    Těšíme se na jakékoli náměty a návrhy.

    

       Motto: architektonické bariéry jsou problém nejen současný, ale hlavně problém budoucnosti. Očekávaný demografický vývoj bude vyžadovat co nejlepší životní prostor pro seniory a handicapované občany, aby mohli dále spokojeně žít ve svých domovech, bez zbytečných a vysokých nákladů na další zařízení jako jsou domovy seniorů a různé ústavy. Je zapotřebí stále dohlížet na nové stavby i rekonstrukce určené pro veřejnost, a ještě před začátkem prací najít řešení, které mnohdy stavbu nijak nezdraží a ušetří velké dodatečné úpravy.
      Naším cílem je různými formami integrovat zdravotně postižené do běžné společnosti. 

současné sídlo SZdP Náchod:

Sdružení zdravotně postižených Náchod, z.s.

Rybářská 1819,

Náchod 547 01

Služby pro styk s veřejností:
každá středa v měsíci od 13.00 hod. do 15.00 hod.