Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Zápis z výroční členské schůze dne 16.6.2021

V důsledku pandemie Covid 19 odloženo z února a omezen počet účastníků.             

Přítomni: 32 členů (prezenční listina)

Hosté: Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MĚSSS Náchod,

            Dana Vítová, Centrum pro integraci osob se ZP HK

            Bc. Pavel Schuma vedoucí odboru školství a soc. věcí

Program:

                 Přivítání členů, hostů

                 Vybírání členských příspěvků, předání jídelních lístků

                 Vzpomínka na zemřelé členy – minuta ticha …

                 Hodnocení činnosti spolku za r. 2020

                 vzhledem k pandemii Covid – 19 jsme byli nuceni pozastavit činnost

                 o to více bylo terénní práce, pro SP, osamělé i ležící pacienty.

                 S některými zařízeními vzhledem k okolnostem, byla těžká    

                 spolupráce i přes žádost našich členů (doprovody na úřady apod.).

                 Informace o čerpání Dotace za r. 2020, byla doložena na finan. MěÚ,

                 žádost o Dotaci na činnost od Města pro r. 2021 byla schválena

                 Plán činnosti – omezen na r. 2021

                 Návrh na wellnes pobyt v lázních Velichovky 3. denní

                 zájezd odložen na podzim

                 Finanční zpráva spolku za r. 2020

                 Návrh čerpání spolku na r. 2021

                 Zpráva RK

                 Spolupráce s Městem, organizacemi,

                 Prostor hostům

 USNESENÍ:

    Účastníci výroční členské schůze schválili program i hodnocení činnosti spolku jednomyslně. Vzhledem k tomu, že máme hodně členů hospitalizovaných na nemocničních odděleních a při pandemii 17 zemřelo, a navíc bylo omezení počtu osob na akcích, museli jsme po 30 min. zahájení přistoupit k zahájení schůze.

Počet členů: 32                                                        počet hostů: 3

Různé: Podněty, návrhy.

 

Děkujeme za účast a přejeme Vám hodně zdraví.

 

Zapsala: Olga Frühaufová                           Ověřila: Božena Řeháková