Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Výroční schůze 14. února. 2013

Výroční členská schůze 14. února.2013

Výroční členská schůze se uskutečnila v prostorách restaurace ODAS na Karlově náměstí.

Pozvaní hosté byli: starosta Města Náchod pan Jan Birke,  místostarosta pan ing. Tomáš Šubrt,  za ÚP paní Mgr. Irena Kolářová, paní Kučerová, paní Dana Vítová, vedoucí centra pro ZP HK, vrchní sestra z Penzionu Marie, paní Alena Dítětová, předseda DIA ČR pan Václav Pošmura , předsedkyně Svazu důchodců ČR, paní Anna Poláková a další. Omluvena byla paní místostarostka, paní Mgr. Drahoslava Benešová, která po je po úrazu hospitalizována ve FN a všem přítomným poslala pěkný pozdrav.

Po přivítání hostů předsedkyně SZdP Náchod Olga Frühaufová přednesla přítomným hodnocení činnosti SZdP Náchod v roce 2012 a návrh činnosti  na rok 2013. Seznámila přítomné s vyúčtováním dotace za r. 2012 a podání žádosti na rok 2013 Městu Náchod. Po ní přečetla finanční zprávu hospodářka Božena Řeháková, zprávu KRK  přečetl Jiří  Vondrouš. Paní LudmilaVlčková požádala všechny přítomné k uctění minutou ticha za zemřelé členy, které jednotlivě jmenovala.

Přítomní členové odsouhlasili zprávy a žádosti, 100 % hlasů.

První slovo dostal pan starosta Jan Birke, který nás seznámil s nejrozsáhlejšími programy a přípravami v našem městě.  Jedná se o demolici a zástavbu v oblasti bývalé Tepny 01, zahájení výstavby autobusového nádraží, úpravu kruhových křižovatek , hlavně   u nákupního centra Kauflandu, úpravy  centra města – náměstí apod. Nás zaujaly informace o objektu výstavby nového areálu nemocnice a chodu celého komplexu.   Projekt  začne být realizován již letos a jeho hodnota je 1 miliarda 180 mil. Kč. Upřesnili vztah nemocnic v Náchodě a Rychnově nad Kněžnou. Jeden ředitel, jedno IČO, ale obě nemocnice budou zachovány ve stejném rozsahu péče. Společně s panem ing. Šubrtem nám ochotně odpovídali na vznesené otázky přítomných, týkající se řešení běžných životních potřeb obyvatelů města. Umístění automatu na mléko aj. S rozhořčením seznámili přítomné členy, že projekt o bezbariérovou zónu, nebyl v Praze podpořen. Ale z prostředků města bude vybudován výtah na novorenesanční radnici, která je pro ZP dosud nedostupná. Situace objektů Lázní Běloves je závislá na postoji současných majitelů, zda a co a za kolik peněz nabídnou městu. Poděkovali jsme představitelům města za bezbariérové a bezplatné nové sociální zařízení (WC) za vstřícnost  pro ZP a seniory. Beseda s představiteli pokračovala hodinu a půl, na závěr byli odměněni spokojeným potleskem.

Dále se vyjádřili k S – kartám, provozu  a činnosti s nimi spojenými, vedoucí pracovnice z Úřadu práce v Náchodě. Paní Mgr. Irena Kolářová a paní Kučerová. Informovaly nás,  že činnost S karet bude upravena postupně vládou, ale  nezaniknou. Postupně mají nahradit průkazky TP,  ZTP a ZTP/P.

Paní předsedkyně seznámila přítomné s připravovaným výletem dne 15.5. 2013 na Žacléřsko a miniatury v Polsku – Kowarech. Pojede s námi pan Kaněra, který má pro ZP pochopení. Seznámila také přítomné  s připravovanými rekondicemi v Deštné na chatě Prim předběžně  od 24.6 – 26.6. 2013  Na tyto akce se přítomní hlásili hned po přestávce celodenní zájezd je zcela vyprodán.

Paní Dana Vítová z Centra HK  a paní  Alena Dítětová vrchní sestra ze soc.
zařízení Marie vyzvaly přítomné, zda potřebují poradu v  obtížných situací,ve zhoršeném zdravotním stavu, nebo zahájení žádostí o výhody pro ZP.

Dále nás seznámili hosté z Klubu důchodců, Dia ČR ,  s jejich činností
a výsledky. Pochvalovali si společnou spolupráci s  námi, byli jsme  seznámeny s jejich programem a nabídkami.

Paní předsedkyně poděkovala všem přítomným za pozornost, důvěru a výboru za dobrou práci. Popřála všem zdraví a vše dobré.

Za vstřícnost k ZP a připravené pohoštění jsme poděkovali paní  Hodovalové  a celému personálu.

S příslibem další společné schůzky  v Odasu s jarní tématikou, dne 14.3. 2013  jsme se rozešli domů.

Přítomných členů 68, hostů 9

Zápis  provedli: Feltl a Frühaufová
Na vědomí : Čiháček