Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Výroční členská schůze 2020

Sdružení zdravotně postižených Náchod, z.s. srdečně zve své příznivce a členy na

Výroční členskou schůzi,

která se koná v pondělí dne 10. 2. 2020 od 14.00 hod.

v hotelu ELKO – Staré Město u Penny          

Program:

                Podle náležitostí pořádané výroční schůze.

                Přivítání hostů, + zábavný program

                 hodnocení činnosti spolku za r. 2019

                 informace o čerpání Dotace od Města

                 žádost o Dotaci na činnost, od Města 

                 plán činnosti spolku na r. 2020

                 finanční zpráva spolku za r. 2019

                 návrh čerpání spolku na r. 2020

                 zpráva RK

                 spolupráce s Městem, organizacemi 

                 diskuze, připomínky, návrhy, poděkování.   

                 USNESENÍ.

    Různé:    Podněty, návrhy aj.            

Občerstvení pro členy, zajištěno organizací.

Z organizačních důvodů (objednání občerstvení) je třeba se přihlásit včas. Každou středu od 13 -15 hod. v klubovně SZdP – (HARMONIE II) Rybářská č.p.1819 Náchod, případně Mob.: 724 908 861, 774 919195.

Doporučujeme se včas přihlásit na odvoz  – Senior taxi.

Těšíme se na setkání, vážíme si vašeho zájmu o dění v našem městě i zájmu organizací o spolupráci s našim Sdružením.

Za Výbor SZdP z.s. Náchod srdečně zve:  

                                               Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček