Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Výroční členská schůze 2015

 Sdružení zdravotně postižených Náchod srdečně zve své příznivce a členy na 

Výroční členskou schůzi,

 která se koná ve středu dne 18. 2. 2015 od 14.00 hod v sále

hotelu Hron – první patro s výtahem.

                      

Program:

                Přivítání členů, hostů,

Hodnocení činnosti v roce 2014

                Návrh činnosti na rok 2015

                Zpráva o hospodaření organizace

                Vyúčtování dotace od MěÚ Náchod

                Zpráva revizní komise

                Prostor pro hosty

                diskuze, návrhy apod.             

 

Pozvaní hosté: představitelé MěÚ, MSSS, sociálního odboru MěÚ,     

                     Poradenského centra pro ZP HK, Klubu DIA, Senior klubu.                                          

Různé: vybírání členských příspěvků, dotazy, návrhy,

             Sociální rekondice – Senioři proti samotě (opět na chatě Prim),           

             připravované přednášky, aj.

Drobné občerstvení zajištěno organizací.

Z organizačních důvodů (objednání občerstvení) je třeba se přihlásit včas. Každou středu od 13 – 15 hod. v klubovně SZdP – Palachova ul. – přízemí.

Těšíme se na Vaši účast, zájem a přejeme hodně zdraví.

Za Výbor SZdP Náchod:  

Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček