Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Sociální rekondice chata PRIM 2013

Sdružení zdravotně postižených, Palachova ul. 1303, 547 01 Náchod

           www: http://szdp-nachod.cz

 Hodnocení sociální rekondice pro zdravotně postižené ve dnech 24 .6. – 26.6. 2013 „Lidi proti samotě„ na chatě Prim.
       V počtu 32 účastníků a jednoho malého dítěte jsme v pondělí dne 24.6. 2013 odjeli s panem  Kaněrou do Orlických hor – do Deštné v Orlických horách.
      Naším cílem byla chata Prim, kde nás už vítal majitel pan Štěpán, se kterým jsme měli ujednané stravování, ubytování a část programu. Po skvělém obědě a krátkém odpočinku ve vybraných pokojích, si  účastníci po skupinkách a jak jim zdravotní stav dovolil, prošli část Deštné. Odpoledne paní předsedkyně seznámila všechny s programem tří dnů, včetně celodenního výletu.
      Večer, jako obvykle byl společný program, kde jsme nejdříve měli seznámení a možnost zakoupení zdravotních svíček a olejů.  Potom se rozběhl program ve formě vyprávění, vtipů, soutěžení mezi „stoly“ a největší překvapení – harmonika! Bylo úžasné, že  zpívali všichni. I ti, kteří dříve tvrdili, že neudrží notu. Zapomnělo se na nemoci trápení, večer se povedl i přes trvalý déšť.
       Druhý den jsme začali rozcvičkou a výbornou snídaní. Bohužel pro trvalý déšť byla vyhlášena chvilka pro kavárničku, členové výboru pomáhali s překvapením na další večer. Odpoledne jsme ve velkém počtu vyjeli na Šerlich a utábořili se na Masarykově chatě. Bohužel, počasí nám nepřálo a tak jsme na zpáteční cestě promokli všichni až na kůži. Ještě, že se hodnému řidiči autobusu nás zželelo a dovezl nás až před chatu Prim. Na radu paní předsedkyně jsme se všichni osprchovali v teplé vodě a zalezli do postelí, někdo s prášky, někdo s grogem.
      Večer jsme se sešli odpočatí a vyslechli objednanou přednášku HS. Byla vedená mladým strážcem a zaujala všechny přítomné.  Obsahem nám přiblížil možnosti úrazu na horách, první pomoci, kontaktními čísly, vybaveností a jejich odborností. Poděkovali  jsme  potleskem a přidali pár příběhů.
      Potom večer pokračoval vzájemnými vtipy, postřehy a zajímavostmi, zkušenostmi. Byla vyhlášena pyžamová zábava, které se všichni zúčastnili. Došlo opět na harmoniku, která radost ze vzájemného setkání dále utvrzovala. Na závěr večera, rozdala paní předsedkyně připravené vysvědčení jednotlivým členům podle zapojení do zábavy. Na nikoho se nezapomnělo, poděkování dostal i pan Štěpán s kolektivem.
       Třetí den, po rozcvičce, kdy  jsme se těšili na celodenní výlet po Orlických horách – Luisino  údolí, Zdobnice, Říčky, Zemská Brána,  Pastvinská přehrada, Žamberk a přes Skuhrov nad Bělou zpět do Deštné až na počasí, nás nezklamal. Na cestu jsme dostali stravovací  balíček. Vyjeli jsme  autobusem, objednaným  ze  Skuhrova.
      Dobrá nálada nás i při té smůle – nad hlavou déšť, vedle samá mlha – neopustila. Občasné procházky u Zemské brány, na přehradě a v Žamberku, kdy si někteří spletli čas i směr byly spíše úsměvné.
      Na zpáteční cestě jsme se v Kvasinách podivovali velkému automobilovému průmyslu, ve Skuhrově nad  Bělou smutným  pozůstakům Růženině huti, továrny na dozické zámky, mlýnky apod.
       U večeře jsme si ještě předali pár nových poznatků, předali pokoje a čekali na odvoz domů.
      Poděkovali jsme personálu za příjemné prostředí, pochopení pro dříve narozené, vyrovnali účty. Slíbili jsme si, že příští páté výročí této sociální rekondice bude zase v pohodovém duchu a plné překvapení. Po drobnější komplikaci jsem se přesunuli zpět do Náchoda.
       Na  závěr: tato rekondice opět splnila účel, protože se zapojili všichni účastníci, těšili se na sebe a na připravený  program .
      Všichni, včetně pořadatelů platili plnou pobytovou platbu, přispěli na  jízdné, většinou ZTP/P. Část dopravy hrazena z  dotace  Města  Náchod, část z organizace.
       Poděkování patří členům výboru, kteří se zapojili do přípravy a tvoření dobré nálady. (Balážová, Řeháková, Volhejn , Volhejnová  a  Máslovi)
      Pro nás je odměna, že spokojení účastnicí se těší na další programy a další setkání .
      Za sebe dodávám, hlavně že se nic nestalo při  zdravotním  handicapu a  věku  účastníků.
 Olga  Frühaufová – předsedkyně
3. července. 2013