Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR vyhlašuje peticii

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR vyhlašuje peticí proti návrhu tzv. „sociální reformy“, tedy proti pojetí změn, které jsou navrženy v návrzích zákonů předložených MPSV ČR v rámci této reformy.

V souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, vyhlašujeNárodní rada osob se zdravotním postižením ČR petici na ochranu zájmů osob se zdravotním postižením.
Preambule petice
Považujeme níže uvedené návrhy zákonů, které jsou součástí tzv. „sociální reformy“, za návrhy, které poškozují osoby se zdravotním postižením a při jejich aplikaci by došlo ke zhoršení kvality života těchto lidí. Jedná se o tyto návrhy zákonů:
1) Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
2) Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se sjednocením výplaty nepojistných sociálních dávek
3) Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 Uvedené návrhy zákonů nejsou předkládány proto, aby se zlepšilo postavení lidí se zdravotním postižením ve společnosti, ale jsou vedeny jedinou snahou, co nejvíce na nás ušetřit. Je zřejmé, že v případě jejich schválení nutně musí dojít ke zhoršení kvality našich životů. Je to pouze ekonomické pojetí problematiky zdravotního postižení. Proti tomuto pohledu na naše problémy co nejrozhodněji protestujeme a odmítáme jej.
 Cíl petice
Cílem petice je apelovat na předsedu Vlády ČR RNDr. Petra Nečase a ministra práce a sociálních věcí Ing. Jaromíra Drábka, aby výše uvedené návrhy zákonů, které jsou součástí tzv. „sociální reformy“, byly staženy, neboť je nelze opravit. Vycházejí z chybné základní úvahy, která byla motivem jejich přípravy. Pokud by zákony nebyly staženy, je cílem petice, aby v průběhu legislativního procesu byly přijaty naše návrhy na úpravy výše uvedených zákonů.
 Složení petičního výboru:
Cvrkal Otmar, narozen 23. 12. 1944, bytem Františka Hrubína 887/10, 586 02 Svitavy
Hrdá Jana, narozena 2. 12. 1952, bytem Chrášťany 171, 252 19 Rudná
Krása Václav, narozen 24. 11. 1951, bytem Vondroušova 1193, 163 00 Praha 6
Morávek Jiří, narozen 5. 4. 1958, bytem Pražská 184, 500 04 Hradec Králové 4
Uherka Jan, narozen 24. 12. 1942, bytem Údolní 2206, 688 01 Uherský Brod
Členy petičního výboru bude zastupovat:
Václav Krása, narozen 24. 11. 1951, bytem Vondroušova 1193, 163 00 Praha 6
Souhlasím s cílem petice na předsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí, aby návrhy zákonů, které jsou součástí tzv. „sociální reformy“, byly staženy, neboť je nelze opravit. Vycházejí z chybné základní úvahy, která byla motivem jejich přípravy. Hlavním motivem přípravy zákonů není snaha zlepšit život lidí se zdravotním postižením, ale pouze snaha o úspory. Pokud by zákony nebyly staženy, je cílem petice, aby v průběhu legislativního procesu byly přijaty návrhy NRZP ČR na jejich úpravy.
Mluvčím petičního výboru je Václav Krása, 24. 11. 1951  Vondroušova 1193, 163 00 Praha 6