Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Program akcí na rok 2011

 Sdružení zdravotně postižených Náchod, připravuje na přání členů.

Dne 16.3.2011 od 14.30hod. v ODASU na Karlově náměstí.
Jarní veselici s hudbou a literárním pásmem,  které pro nás připraví paní Lydie Baštecká. Na občerstvení včetně hudby vybíráme v naší klubovně každou středu od 13.00 – 15.00 hod. členové 55,- Kč, nečlenové 60,- Kč.
Dále připravujeme:   
DUBEN 13.4. od 11.00 – 17.00 hod Pořádá odbor sociálních věcí MěÚ,  SZdP Náchod a ZO neslyšících.Den otevřených dveří. Můžete  vyzkoušet kompenzačních pomůcky pro sluchově postižené a prodiskutovat vaše problémy.
Přítomni budou: odborný poradce ze SNN Praha p. Jaroslav Paur, zástupce firmy Widex p. Petr Musílek, historickou výstavku ve sbírce 180 sluchadel a kompenzačních pomůcek představí p. Miloš Hostonský. Vše se pořádá v budově Městského úřadu Palachova 1303 ve 2.patře (výtah je v provozu). 
KVĚTEN 2.5.2011 Celodenní zájezd do Polska – lázně Szcawko Zdroj, zámek Krezsów, výstava květin, ukončení ve Pstrazne.
Cena zájezdu: člen 200,- Kč,  nečlen 210,- Kč.
ČERVEN 18.6.2011 Kulturní zájezd do Národního divadla – prodaná nevěsta, pro držitele ZTP, ZTP/P sleva. 
27.6 – 29.6.2011 Rekondiční pobyt na chatě Prim v Deštné v Orlických horách. 
Na Jarní veselici a zájezd do Polska je nutno se přihlásit ihned, v klubovně SZdP Palachova ul. 1303 každou středu kde od 13.00 – 15.00 hod. Podáváme zde informace na další naše aktivity – sociální šetření, opravy sluchadel apod.
ĆERVENEC:  výbor: 4.7.2011 prázdninové služby, vzdělávání
SRPEN: výbor, výjezdní zasedání, termín bude upřesněn 
                Nabídka termálních lázní Maďarsko, Podhajská
Září: výbor 7.9. 2011 služby, rekapitulace činnosti,
            Zdravotní přednáška ortopeda MUDr. Umlauf- termín a místo  konání bude upřesněno.
Říjen: výbor 5.10.2011-služby, příprava výletu Regionální poznávání – odpolední tajný výlet
Listopad: výbor 2.11.2011 služby, organizace činnosti, revize hospodaření.  Zájezd za kulturou – Praha, Národní divadlo, dle nabídky. Diskusní fórum, setkání s představiteli města, Oblastní nemocnice.
Prosinec: výbor 7.12.2011 služby, příprava rozpočtu, plánu na r. 2012. Adventní odpoledne – vánoční nálada, zvyky, tradice, dárky z půdy.
Bližší informace na naší klubovně, na nástěnce v budově Palachova a aktuálně ve skříňce SZdP, umístěnéné Kamenici.
 Přejeme Vám pěkné dny a těšíme se na setkání.
V budově MÚ Palachova ul. se koná sociální poradenství, opravy sluchadel pro SP (p. Sýkora,  p. Vondrouš).
Zpracovala Olga Früaufová, projednáno na výboru dne 5.ledna. 2011.
Schváleno výroční členské schůzi 10. února. 2011