Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Oslava Jarních svátků 24. března. 2010

Předsedkyně SZdP Náchod Olga Frühaufová po přivítání přítomných předala slovo paní učitelce Jarmile Štěpánové. Ta, společně s kolegyněmi, nás seznámila s pěveckým sborem dětí z jejich MŠ Náchod – Plhov. Názorně nám předvedly pásmo písniček a pohybových cvičení. Zmíněný sbor získal mimořádný ohlas v dětských soutěžích, ve kterých byl odměněn několika diplomy za přední umístění v nich. Potleskem a malou pozorností jsme jim poděkovali za jejich umělecký přednes. 30 dětí provázely jejich vystoupením čtyři paní učitelky.

Seznámili jsme členy s nejbližšími akcemi:

27. dubna. 2010 v restauraci Na Karlově náměstí OD Billa  14.30 hod. Hlavním bodem je Zdravotní přednáška MUDr. Jaroslavy Benešové Na téma Senioři – náhlé mozkové příhody, rozpoznání jejich prevence. Vstupné pro členy 45, – Kč pro nečleny 50, – Kč.

V květnu opět odpolední výlet vlakem za historickými památkami Václavic a Dobenína se závěrečným posezením ve výletní restauraci „U Syručků“.

3. června pořádáme celodenní výlet do Polska. Program bude ještě upřesněn.

9. června od 12.00 hod. do 16.00 hod. je v naší klubovně výstava kompenzačních pomůcek. Koná se ve spolupráci Tyflocentrem Hradec Králové, námi a náchodským sociálním odborem. Návštěvníci si je mohou vyzkoušet zde, případně si domluvit možnost jejich získání.

Po zbytek našeho odpoledne nás provázela hudba v podání pana Langera, jeho partnerky a varhan. Sešlo se 58 členů, 2 nečleni a hudební pár.

Program jsme skončili v 18.30 hod. zapsala: Marie Bonková
upravil a zpracoval pro web: Jaroslav Feltl