Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Jarní posezení ve Vatikánu 18.března.2015

Informace z Jarního posezení dne 18. 3. 2015 v rámci

„Veselý senior“ v  restauraciVatikán (U Jiřího z Poděbrad)

Celkem se nás sešlo 47 členů, 6 hostů, 14 dětí z MŠ. (omluveno 21 členů- nemoc).

   Paní předsedkyně uvítala všechny přítomné, paní učitelky s hudebním doprovodem z MŠ Havlíčkova ul. (Plhov), Mgr. Lydii Bašteckou, hudebníky Oldu Hejdu a Miloše Jirmana.

Seznámila přítomné s možností doplacení čl. příspěvků a s programem.

Dále informovala o připravovaných akcích:

        Zdravotní beseda dne 22. 4. 2015 v nekuřácké restauraci U Mílů – na Plhově, kde bude s námi besedovat MUDr. Polánská na téma Diabetes, možná přijde i kouzelník. Vybíráme na občerstvení členové 65,- Kč, nečlenové 70,- Kč.

        Návrh na celodenní výlet dne 13. 5. 2015 Český Ráj, řidič p. Kaněra, odjezd z Náchoda v 7.00.  Hrubá skála, zámek Sychrov, prohlídka a oběd, Jičín, nebo památník bojů z 1. Světové války.   Záloha 150,- Kč, cena zájezdu 240,- Kč.

        36. Ratibořický pojezd vozíčkářů se koná  12- 14. 6. 2015. turisticko-soutěžní akce pro účastníky z celých Čech pod patronací NRZP, nám přiblížil hlavní organizátor Mirek Čiháček– předseda vozíčkářů.

 Rekondice v Orlických horách „PROTI SAMOTĚ“ na chatě Prim dne 29.6 – 1. 7. 2015.

1. Den odjezd v 9.00 z autob. nádraží, zastávka v Rokoli, v Olešnici – muzeum  vyřezávaný betlém a jiné, příjezd na chatu, ubytování, oběd. Po odpočinku odpolední program dle počasí, večer, karneval s programem.

2. Den celodenní výlet po Orlických horách, večeře, společenský večer.

3. Den dopolední výjezd na Šerlich, vyhlídka do Polska, oběd, odpočinek, odpolední vycházka v okolí, předání pokojů společná večeře a odjez do Náchoda. Vybíráme zálohu 500,- Kč, je nutné uzavřít pojistku pro účastníky, (40,- Kč)

       Dále pokračoval slíbený program Jarního posezení, hudební pásmo dětí z MŠ – Havlíčkova ul. přítomné velmi potěšilo, dětem bylo poděkováno dárečkem, potleskem, učitelkám kytičkou.

      Paní předsedkyně poznamenala, že všichni přítomní jsou osobnostmi, ať ve sféře pracovní, zdravotní, nebo rodinné. Avšak pro vzpomínku na slavné ženy pozvala osobnost náchodského archivu, paní Mgr. Lydii Bašteckou, která si pro nás připravila vzpomínku na dvě obdivuhodné dámy:

     Paní Anna Adlerová, ačkoli velmi brzy ovdověla a musela se postarat o děti, stála v čele Sokola, Československého červeného kříže, kdy pomáhala ošetřit a ošatit na 70 tisíc tak zvaných „Národních hostů“ (uprchlíků, vyhnanců z bývalého německého území a vězňů z koncentračních táborů) kteří na sklonku II. Světové války od května 1945 procházeli Náchodem. Zařizovala několik ošetřoven, domluvila stravování v jídelnách pro dělníky, sháněla přijetí v jiných městech, organizovala peněžní i oděvní sbírky v jejich prospěch. Napsala  brožurku Československý červený kříž v  Náchodě, kde je vše popsáno (možno zapůjčit v knihovně).  V pozdějším věku pracovala ve vedoucí funkci Instruktorky pro jeselní zařízení ve zdravotnictví, Předsedkyně Olga Frühaufová vzpomínala, jak pod vedením paní A. Ádlerové  pracovala v instrukčních jeslích, zažila její organizaci zdravotního cvičení, výuku a zřizování dalších jeslí po celém okrese. V pozdním věku A. A. věnovala svoji vilu na Denisově nábřeží zdravotnickému zařízení (ambulantní psychiatrie), které se zavázalo, že se postará o jejího těžce postiženého syna. Také vzpomínala, jak si vedoucí instruktorky všichni vážili, že i přes těžký úděl neztratila víru v dobro a pomoc ostatním.

    Další vzpomínka byla věnována paní Sidonii Volfové (Šrůtkové), nadané hudebnici, spisovatelce, političce, cestovatelce. Také velmi brzy ovdověla a těžko se smiřovala s tímto osudem. Začala cestovat, navštívila Francii, žila krátce v Paříži, navštívila Sovětský svaz, kde pod prožitými dojmy varovala před optimismem, který v té době panoval. Byla jedinou zastupitelkou na náchodské radnici (v té době to bylo neobvyklé). Více než osmi sty přednáškami po celých Čechách a Moravě si získávala posluchače svými literárními i cestovatelskými zkušenostmi. Napsala knížku „Město pod horami“ kde popisovala své mládí a život v Náchodě. Některé členky si Sidu Volfovou také ještě pamatovaly a přidaly pár vzpomínek.

    Poděkovali jsme kytičkou paní Mgr. Baštecké za velmi milou a obsáhlou vzpomínku na náchodské ženské osobnosti, za její dlouholetou, obsáhlou práci v Náchodském zpravodaji a popřáli hodně zdraví a vše dobré.  Zmínili jsme také paní Mgr. Drahušku Benešovou, která s námi velmi dobře spolupracovala v době její funkce místostarostky.

    O přestávce jsme konzumovali připravené pohoštění, které si účastníci předplatili. Vybrali jsme zálohy na připravované akce a už jsme společně s našimi hudebníky zpívali a veselili se do 18. hod.

Paní předsedkyně poděkovala všem přítomným za zdařilé odpoledne, personálu restaurace za vzornou obsluhu a pochopení pro ZP, členům výboru za spolupráci a Mirkovi Čiháčkovi za zajištění této akce.

Popřála všem veselé Velikonoce, hodně zdraví a vše dobré .

 Zapsala: Olga Frühaufová          foto: Jaroslav Feltl         Ověřil: Mirek Čiháček