Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Informace o činnosti SZdP

Sdružení zdravotně postižených Náchod, z.s.     Náchod 3.1. 2019

IČ: 266 08 484

Právní forma:    občanské sdružení

Adresa sídla:      Rybářská 1819, Harmonie II.

                             547 01 Náchod

Telefon:               724 908 861

 E-mail:               olgafruhaufova@seznam.cz

Web:                    www.szdp-nachod.cz

Název služby zařízení:         Sociální poradenství pro zdravotně postižené, SP.TP.VP. ZP

Komu se služba poskytuje: zdravotně postiženým a seniorům v terénu – Náchodsko,

Mapování bariér, sociální rekondice, přednášky, poznávací zájezdy.

Provozní doba:                     každou středu v měsíci od 13. -15. hod. sociální poradenství

Kde služba působí:              Náchod a okolí

Finanční spoluúčast uživatele: dobrovolnická práce 

Kapacita provedené služby:     1025 osob / rok

                                                     členská základna – 182 členů

 

Spolupráce s organizacemi: Město Náchod, Městské středisko sociálních služeb, NRZP ČR,                                       Centrum Pro zdravotně postižené Hradeckého kraje, Městská

knihovna, Společnost vozíčkářů a ZP, Tyflocentrum,    

ZP Tyfloservis Hradeckého kraje, Společnost neslyšících,            

nedoslýchavých – region, Klub Diabetiků, Klub Důchodců,

Úřad práce NA, zdravotnictví – přednášky odborných lékařů,

                                               Domovy důchodců, penziony, Policie ČR, Měst. Policie

Náchod,                                                                                                                         

Kontakt na poradenství: Olga Frühaufová, předsedkyně tel.: 724 908 961

                                            E-mail: olgafruhaufova@seznam.cz

                                            Miroslav Čiháček, místopředseda tel.: 608 313 397

                                            E-mail: m.čihaček@atlas.cz    

                                            Rybářská 1819, Harmonie II. Náchod,