Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Členská schůze, zdravotní přednáška a návštěva starosty

      Dnes 11. října. 2011 se konala členská schůze Sdružení zdravotně postižených, v prostorách restaurace ODAS Náchod na Karlově náměstí.

      Předsedkyně Olga Frühaufová přivítala všechny přítomné v sále. 
Potleskem byl uvítán MUDr. Roman Umlauf, primář ortopedického oddělení nemocnice v Náchodě. Jeho pěkně připravená přednáška na téma Bolesti kloubů v seniorském věku, výklad o prevenci a různé možnosti léčby s názornými obrázky z videoprojektoru všechny plně zaujala. 
     V průběhu přednášky byl potleskem přivítán i starosta města Náchod pan Jan Birke, který si našel při svém pracovním vytížení malou chvíli. Vzhledem k jeho časové tísni pan primář Mudr. Umlauf přerušil výklad a předal mu slovo.                                        
     Po pozdravu pan starosta zavzpomínal na svou jízdu na ortopedickém vozíku okolo náměstí a obeznámil nás s positivní novinkou, že do roka bude započata stavba proskleného výtahu v zadní části budovy MěÚ na náměstí TGM č.p. 40. Čímž se zpřístupní všechny zde sídlící kanceláře včetně matriky a obřadní síně nejen imobilním občanům. Na závěr poděkoval SZdP za jeho činnost a rozloučil se s námi.
     Primář MUDr. Umlauf dokončil svoji přednášku a v jejím závěru odpovídal na dotazy přítomných k problematice ortopedických zákroků i budoucnosti svého oddělení, spolupráce se zdravotními pojišťovnami, připravované dostavbě Oblastní nemocnice v Náchodě. Předsedkyně poděkovala za odbornou přednášku, předala drobný dárek a všichni jsme popřáli hodně vděčných pacientů, síly při operacích a hlavně zdraví. 
    
Další program: Seznámení s návrhem na listopadovou členskou schůzku dne 22.11.2011 v restauraci Na koupališti. Pozváni budou zástupci České policie – bezpečnost seniorů, aromaterapie s vánočním prodejem ozdobných svíček, olejů, adventní čas. 
    
Prosinec: 14.12.2011 – vánoční nálada ODAS. Společné zazpívání vánočních koled s dětmi z MŠ, dárky z půdy, hudba. 
     Paní předsedkyně podala rovněž vysvětlující informace o společné práci pro bezpečnost a dodržování stavebních zákonů při úpravách i nových stavbách objektů, které společně s místopředsedou Miroslavem Čiháčkem osobně iniciují a snaží se o předcházení případně nápravu ve spolupráci s různými úřady. 
     Na závěr byla již volná zábava, doprovázená hudbou, zpěvem a přáním všeho dobrého. 

Podle dodaných podkladů a průběhu zpracoval Jaroslav Feltl