Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Beseda 18. dubna. 2012 v ODASu od 14.30 hod.

18. dubna. 2012 pořádalo SZdP Náchod besedu s hosty.

      Jako hosté byli přítomni Bc. Lubomír Franc, hejtman královéhradeckého kraje, místostarosta města Náchoda ing. Tomáš Šubrt, Bc. Pavel Schuma, vedoucí odboru školství a zdravotnictví na MěÚ Náchod, ředitelka SVČ Déčka ing. Ludmila Pohanková, Ivanka Tomková, vedoucí evropské kanceláře kraje v Bruselu a Anastázii Timofevy z evropské dobrovolnické služby.

      Po přivítání všech přítomných nám slečna Anastazie Timofevy, předvedla ukázku své práce ze své země – Arménie. Promítané diapozitivy zasvěceně komentovala historii a současnost této země. Promítala ing. Ludmila Pohanková.

      Pak se ujal slova vzácný host, hejtman kraje Bc. Lubomír Franc. Seznámil nás s aktivní politikou kraje hlavně z oblasti zdravotnictví. Nemocnici bylo uděleno oprávnění iktové péče. Nervové oddělení nemocnice by mělo aktivně zvládnout ročně 200 pacientů postižených mozkovou mrtvicí. Na podzim by měla být zahájena výstavba areálu spodní nemocnice, kde bude soustředěna po dostavbě veškerá nemocniční péče ve všech vybraných oborech. Jak bude řešen areál horní nemocnice, není zatím stanoveno jeho využití. Vysvětlil důvody některých změn v oblasti zajištění chodu nemocnice. Proč jsou některé služby nasmlouvány s firmami, které zajišťují jejich provoz. (úklid nemocničních postor, praní prádla, dodávky jídel apod.). Ve většině případů se těmito případy zlevňuje provoz zařízení a dochází k finančním úsporám. To platí i o naší nemocnici, která vykázala v poslední době milionové úspory. Na otázku jak pokračují práce na psychiatrickém odd. v Novém Městě nad Metují, potvrdil, že se počítá se zpětném přestěhování z Opočna do půl roku. Vysvětlil nám současný stav hlavních silničních tahů Hradec Králové Polsko. První dlouhodobá závěrečná etapa dálnice D11 do Hradce Králové začala archeologickým výzkumem pod budoucí dálnicí a měla by být dokončena v roce 2014. Dlouhodobě se dokončují práce na její pokračování do Jaroměře. Obchvat Náchoda je rovněž vázán výkupy pozemků a vlastní realizací projektu.

      Otázky na pana hejtmana byly v některých oblastech zodpovídány společně s dalšími hosty. Týkaly se hlavně chování, finančním příjmem a prací nepřizpůsobivých osob, které nyní koriguje Úřad práce a dohlíží na úklidovou činnost vyčleněných prostor Náchoda. Z pracovních důvodů se po zodpovězení otázek s námi rozloučil hejtman našeho kraje.

      Pokračovala diskuse o nejbližších projektech v Náchodě. Tedy přestavba vlakového a autobusového nádraží, zbourání vyčleněných prostor bývalé Tepny na Plhově a výstavba nového obchodního domu. Úprava náchodského náměstí, kde bude vyčleněna v části pěší zóna. Celkové snížení parkovacích prostor na něm se zachováním míst pro ZP. Úpravy kruhových objezdů a výstavba nového na křižovatce u Kauflandu. Byla zodpovězena otázka nového prameníku pro občany – Zde opravdu vytéká původní pramen Idy!, svedený ze zdroje.

      Pan Schuma nám opět připomenul výměnu průkazů ZTP a znaků pro ně do konce letošního roku.

      Pan Vondrouš upozornil na nedostatečné značení komunikací pro SP a ZP a poprosil hosty, aby při nynějších úpravách veřejných prostor a komunikací značení zajistili.

      V průběhu besedy byla podávána jako občerstvení káva a chlebíček.

      Na závěr jsme poděkovali paní Kroupové, vrchní z restaurace v ODASu za všechny služby, které nám pomáhali zajistit při našich schůzkách. V těchto dnech dochází ke změně majitelů restaurace.

Zpracoval. Jaroslav Feltl