Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Adventní odpoledne 14. prosince. 2011

      Dne 14. prosince jsme uspořádali Adventní odpoledne pro členy a příznivce SZdP Náchod ve 14.30 hod. v restauraci ODAS na Karlově náměstí. Pan Vondrouš s panem Sýkorou nainstalovali v restauraci audio soupravu se smyčkou aby byl zajištěn poslech i sluchově postiženým občanům.
      Za město Náchod přišli pozvaní hosté – starosta města Náchoda pan Jan Birke, místostarostka paní Mgr. Drahomíra Benešová, místostarosta pan ing. Tomáš Šubrt, a pan Mgr.Jaromír Vejrych ředitel městského střediska sociálních služeb.
      V úvodu nás pozdravili děti z MŠ Babí se svými učitelkami přednesem tanečků a písní k adventnímu období. Za svůj projev byli odměněni velkým potleskem a poděkováním přítomných.
  Pan místostarosta nás seznámil se současným stavem obnovy lázní Běloves a s výhledem na další rozvoj města. Složité je vyjednávání o stavebním řešení areálu TEPNA na Plhově, kde má vzniknout přestavbou další část průmyslové a obchodní zóny města.
     Pan starosta  nám přednesl plány na obnovu komunikací. Jedná se hlavně o opravu ulice Pražské, která zasáhne průjezdnost Náchoda. Stále se dojednává vybudování přechodu v Tylově ulici u křížení s Červenokosteleckou na Plhově. Občané jsou tak ohroženi při přecházení uvedené komunikace projíždějícími vozidly. Stručně nás seznámil s dalším jednáním na ministerstvu dopravy apod.
      Paní místostarostka nás informovala o rozhodnutí vypovědět smlouvy s majiteli heren a hazardních automatů. Město schválilo v pondělí novou vyhlášku, která zakazuje provoz těchto heren a výherních automatů a o práci v oboru školství. Toto bylo hodnoceno velkým potleskem.
      Pan ředitel Mgr. Vejrych nám oznámil změny v sociální oblasti. Administrativa pro výplaty všech dávek zdravotně postižených bude od 1.ledna přemístěna do budovy Úřadu práce. Všichni uživatelé dávek, budou včas seznámeni osobními dopisy.
      Hosté postupně odpovídali na dotazy přítomných ohledně záležitostí města Náchoda a po skončení svého oficiálního programu se omluvili s tím, že musí ještě pracovně řešit stávající problémy města. Předsedkyně SZdP paní Olga Frühaufová jim poděkovala za jejich přítomnost na našem adventním odpoledni, poděkovala za jejich vstřícné jednání a popřála vše dobré. Přítomní je odměnili dlouhotrvajícím potleskem.
      O přestávce jsme si všichni pochutnali na večeři, kdy byla nejvíce žádána pečená kachna. Tu si všichni přítomní objednali a zaplatili při příchodu u  zapisovatelek paní Aleny Balážové, Jarce Balcarové, Marie Bonkové a Boženy Řehákové.
      Při rozdělování dárků z půdy jsme se všichni pobavili, zasmáli. Doprovodem nám k pěkné náladě byla i příjemně laděná hudba.
      Rozešli jsme se s přáním hodně zdraví a štěstí a vše dobré v novém roce 2012.
      Sešlo se nám 55 členů, 2 nečleni, 5 hostů, 2 učitelky a 7 dětí z MŠ .
Fotografováním, zpracováním a umístěním adventního odpoledne na web SZdP Náchod byl pověřen Jaroslav Feltl. Při pořizování fotografií došlo k poruše fotoaparátu!      

          V Náchodě 16. prosince. 2011                                     Jaroslav Feltl