Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

21. března. 2012 Poetické odpoledne

SZdP Náchod dne 21. března. 2012 pořádalo Poetické odpoledne.

    Jako host se ujala slova Mgr. Lydie Baštecká. Svůj příspěvek zaměřila na historii a současný odkaz našeho spisovatele Josefa Škvoreckého. Vyprávěla o jeho rodině, narození a působení v Náchodě, připomněla první lásky, studia na gymnáziu. Po absolutoriu na PG škole, učil také v Polici a Broumově.
       Později byl šéfredaktorem a zástupcem redaktora dvouměsíčníku Světová literatura. Po skandálech, když vyšla kniha Zbabělci, se věnoval více jazzové hudbě  stal se spisovatelem z povolání. Politické dění po roce 1968 ho donutilo emigrovat do USA a odtud do Kanady. Zde, ve svém nakladatelství publikoval s přispěním své ženy Zdeny Salivarové, díla české samizdatové literatury.
       Po roce 1990 se vracel každoročně do Československa, později České republiky, do rodného Náchoda. Byl velmi srdečný a milý.  Mgr. Baštecká nám také nastínila některé dnes již historické románové postavy z jeho děl. Zvláště Dana Smiřického, známého z knihy Zbabělci, kde ztvárnil sám sebe. V písemném kontaktu s ním zůstala paní magistra, až do posledních chvil jeho života. Zemřel  po delší nemoci 3.ledna 2012 v Torontu.
       Jako další  host dostala slovo paní magistra Benešová, místostarostka Náchoda. Ve svém  vystoupení nás seznámila s hlavními projekty města, odpovídala na naše otázky a názory pro využití volných prostorů města.:
–           zeleň a jeho pomalá úprava stromů v  Běloveské ulici,
–           využití  prostor po objektu textilního podniku TEPNA 01 na Plhově, který je ale v soukromém majetku,
–           zřízení pítek pro turisty (pro děti a vozíčkáře budou snížené),
–           chybějící lavičky u prodejny LIDL, (ZP a starší občané z Plhova)
–           bariérové kino Vesmír, kam by se vozíčkáři rádi dostali,
–           špatná prodejní situace na sídlišti SUN a  tamní chodníky, které nevedou nikam,
–           zřízení mléčného automatu!
       Předsedkyně SZdP Náchod, Olga Frühaufová připomněla výlet do Polska. Rekondiční 3 denní pobyt na chatě Prim v Deštné, možnost se přihlásit na připravované zájezdy do Prahy na muzikály. Pozvala přítomné na další připravované odpoledne v Odasu od 14.30h. dne 18.4.2012 Jarní veselice, seznámení s dobrovolnicí Evropské dobrovolnické služby Anastasií Timofeevou – Prezentace o Rusku ve spolupráci s SVČ.
       Po drobném občerstvení jsme se věnovali volné zábavě s příjemnou hudbou, kde nám nostalgicky hrál pan Sýkora. Paní předsedkyně nám všem popřála hodně zdraví, spokojenosti v rodinách příjemné žití v městských zařízeních pro seniory, kde máme své členy.
       Po 17.00 hod jsme se rozešli do svých domovů plni hezkých zážitků a dojmů.
zpracoval: Jaroslav Feltl

no images were found