Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

12. září. 2012 beseda Jak používat S karty.

12.9.2012 se konala v Odasu na Karlově náměstí v Náchodě beseda:

„JAK POUŽÍVAT S-KARTU“
pro budoucí uživatele – seniory, zdravotně postižené,
MD a uživatele sociální podpory.

      Pozvání přijali: starosta Města Náchoda pan Jan Birke spolu s místostarosty, Ing. Tomášem Šubrtem, Mgr. Drahomírou Benešovou.
      Dále pozvání přijala paní Mgr. Irena Kolářová, vedoucí oddělení sociálních dávek a příspěvků na ÚP v Náchodě, Mgr. Coufalová, sociální pracovnice MěSSS- Marie, z Centra pro ZP paní Dana Vítová.

      Po přivítání všech přítomných paní předsedkyně seznámila přítomné s navrženým programem celého odpoledne, který účastníci schválili.

      Paní Mgr. Kolářová nás podrobně seznámila s provedením úkonů pro získání S-Karty, kdy se jednotlivci s připravenou fotografií, po vyzvání z ÚP dostaví na příslušné oddělení. Pro nárůst komplikací při získávání základních prostředků ze zdravotních důvodů i vzhledem k věku našich členů s nově zaváděnými kartami nesouhlasíme.

      S-Kartu bereme jako věc diskriminační, kterou neumíme zvrátit. Za naši organizaci doporučujeme členům, aby kartu nevyužívali jako platební a nechali si sociální dávky převést na svůj účet.

      Naši další pozvaní hosté dostali prostor, na zodpovězení dotazů přítomných. Na téma náchodská nemocnice a její útlum některých oddělení, nebo zaniklé infekční oddělení – nám odpovídal pan starosta Jan Birke. Ubezpečil přítomné, že tato spádová nemocnice nemůže zaniknout, ale je nejvyšší čas ji řádně zrekonstruovat. Seznámil nás s dalšími připravovanými akcemi, vysvětlil, proč dosud není instalován výtah na hlavní budově MěÚ na Masarykově náměstí. Informoval o průzkumu břidlicového plynu, kde odvedl velký kus práce pro ochranu životního prostředí. Ubezpečil přítomné, že v této práci stále pokračuje.

      Pan starosta následně předal slovo místostarostovi ing. Tomáši Šubrtovi, který přítomné seznámil s připravovanými akcemi – v příštím roce o prázdninách, až nebudou školní spoje se chystá rekonstrukce autobusového nádraží, dále oprava přechodů na ulici Pražská, vytvoření kruhového objezdu z křižovatky u Kauflandu a opravy ostatních kruhových objezdů, využití ulic u plhovské Tepny apod. Seznámil přítomné s vypracovanou studií – „NÁRODNÍ ROZVOJOVÝ PROGRAM MOBILITY PRO VŠECHNY“ včetně dílčích etap.

      Na dotaz, kdy bude v Náchodě automat na mléko – odpovídala místostarostka paní Mgr. Drahomíra Benešová. Přítomní ji ubezpečili, že o tuto službu mají zájem a velmi by je potěšila. Ještě bylo poukázáno, že Farmářské trhy mimo pečiva a uzenin a části zeleniny, nejsou regionální, a čerstvé také ne. Chybí více mléčných produktů, ovoce a zelenina z našeho okolí. Nelíbí se torzo Tepny u středu města – Plhovská ul.

      Pochválili jsme dobrou spolupráci s Městem, spolupráci na přípravě bezbariérovém projektu města, úklid po městě a v sídlištích, zapojení nezaměstnaných do veřejně prospěšné práce, nabídky různých společenských, sportovních a kulturních akcí. Velmi dobrou sociální spolupráci a spokojenost obyvatel Harmonie I. II. Domova pro seniory Marie, kde na nově vybudované „Stezce zdraví“, spojující Domov důchodců s pečovatelským domem Marie, s různými pomůckami na cvičení, se senioři setkávají nejen při zahradních slavnostech a soutěžích.

      Vzhledem k dalšímu nabitému programu zástupců Města, jsme jim poděkovali za zodpovězené otázky a popřáli hodně zdraví.

      Paní Mgr. Coufalová obeznámila s práci Pečovatelské služby, umísťování a režim v Harmonii I a II, v domově pro seniory – Marii a smyslem odlehčovací služby, kterou člověk se zdravotním postižením či dlouhodobě nemocný může využít jen dočasně.

      Paní Dana Vítová se věnovala zájemcům, kteří požádali o pomoc při vyplňování nových, pro ně nezvyklých formulářů, dotazníků a žádostí o zdravotní pomůcky.

      Po přestávce, byli přítomní informováni o odpoledním tajném výletu dne 20.9. 2012 a připravovaných akcích na měsíc říjen.

      Po občerstvení, nám pan Sýkora hrál pro potěšení a dobrou náladu.

      Předsedkyně Olga Frühaufová poděkovala všem přítomným za důvěru, zájem o dění ve městě, několika účastníkům vysvětlila zprávy z Radnice v náchodském zpravodaji a popřála hodně zdraví a vše dobré.

      Novému personálu Odasu poděkovala za spolupráci a pochopení pro dříve narozené.

      Rozcházeli jsme se až kolem 18. hod.

Zapsala: Olga Frühaufová Ověřovatel : Otto Volhejn