Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

10. února. 2011 výroční členská schůze

     Sdružení zdravotně postižených pořádalo dne 10. února. 2011 výroční členskou schůzi v Odasu na Karlově náměstí.
     Přítomno:  66 členů a 8 pozvaných hostů – za MěÚ místostarostka Mgr. Drahomíra Benešová, ředitel MěSSS  Mgr. Jaromír Vejrych, za  soc. odb. Jana Nyčová, Mgr. Lukáš Holub, tiskový mluvčí za náchodské nemocnice, ředitel DD hradeckého kraje Václav Voltr, vedoucí Centra ZP královehradeckého kraje v Náchodě Dana Vítová, za Klub diabetiků jednatel František Seidl a předseda diabetiků Václav Pošmura.
     Schůzi zahájila předsedkyně SZdP Náchod Olga Frühaufová uvítáním hostů a členů poděkováním za důvěru a vzváním přítomných k tiché vzpomínce za zemřelé členy.
     Přednesla návrh plánu činnosti pro rok 2011.p Informaci o podání žádosti žádosti z MěÚ na rok 2011, (prostředky potřebné k úhradě provozu klubovny a na běžnou kancelářskou činnost).
     Návrh činnosti pro rok 2011
     Návrh čerpání výdajů z předběžného rozpočtu
     Zprávu o hosp
odaření v uplynulém roce 2010 přečetla hospodářka Božena Řeháková.
     Zprávu revizní a kontrolní komise přečetl Jiří Vondrouš.
     Z přítomných se po úvodním aktu ujala slova místostarostka Mgr. Drahomíra Benešová. Věnovala kytici květů předsedkyni Olze Frühaufové jako poděkování za spolupráci SZdP a MěÚ. Seznámila všechny s aktualitami, které se průběžně řeší. Patří sem průběžnost jízdy městem a úprava směru jízdy v jednotlivých ulicích, které tomu mohou pomoci. Významné je jednání pana starosty v Praze v záležitosti vybudování obchvytu Náchoda. Téma majetkoprávní – vykoupení pozemků, které jsou v navrženém projektu nemovitostí. Podobné problémy jsou i v lázeňském rozvoji. Nejbližší je oprava kapličky – bývalého prameníku u lázeňského areálu a výhledové zprovoznění lázní. V diskusi odpovídala na otázky. Většinou z oblasti vzhledu jednotlivých lokalit. Před odchodem si popovídala s panem Feltlem o přesném umístění webových stránek SZdP na webu města. 
      Pro dobrou spolupráci s  Městem vzešly tyto návrhy a připomínky:
    
a) Spolupráce při stavbách a přestavbách objektů určených pro veřejnost, dodržení stavebního zákona 50/1976 Sb., v dopravní oblasti parkování pro ZP, bezpečnost chodců, nabídka další spolupráce.
     b) žádost členů o měsíční vložení zpravodaje do schránek – informace o dění MěÚ, kultura apod.
     c) znepokojení nad stavem oblastní nemocnice Náchod, která je při věku a zdravotním stavu členů pochopitelná.
     Pan  ředitel Mgr. Vejrych informoval o možnostech ubytování a standardech v sociálních službách, hlavně v penzionech Harmonie a Marie. Problém pobytu ZP je limitován architektonickými bariérami v Harmonii I a II. DD- Marie je limitována počtem klientů, jsou dodržovány standarty dané pro toto zařízení.
     Pan ředitel  DD Václav Voltr ve svém příspěvku přiblížil situaci v oblasti ubytování zdravotně postižených klientů v domově důchodců. Informoval o cenách v jednotlivých prostorových podmínkách, nejdražší 1 osoba + WC  koupelna až po nejlevnější 2 osoby, ale WC a koupelna společná pro celé patro. Pokud klient nezvládá finančně pokrýt náklady na pobyt, mohou přispět členové rodiny. Letos připomněl 80. výročí otevření DD založený p. Bartoněm.
     O nemocnici v Náchodě nás přišel informovat tiskový mluvčí pan Mgr. Holub. Seznámil všechny se současnou situací a stavební přípravou nových budov, které by měly sjednotit nemocnici do jednoho areálu – současné dolní nemocnice. Zdůvodňoval problematiku neurologické JIP a zrušení infekčního oddělení. Neurologická JIP je stále v řešení kraje a konečné řešení není zatím vydáno. Infekční oddělení bylo zrušeno, pacienti jsou hospitalizováni ve FN Hradec Králové. Kraj výhledově počítá s náchodskou nemocnicí jako druhou nejlépe poskytující služby zdravotnických zařízení v kraji. Po dotazech slíbil, že bude informovat managment nemocnice o stížnostech na dlouhý pobyt v čekárnách náchodských ambulancí (2 a více hodin).
     Paní Dana Vítová vyzvala přítomné zdravotně postižené, kteří chtějí poradit s administrativním řešením svých problémů, aby se na ni obrátili přímo zde po oficiálním ukončení schůze, případně přišli s problémem do její kanceláře v Palachově ulici.
     Paní Jana Nyčová informovala o postoji MěÚ, ke zdravotně postiženým v náchodském regionu a přednesla novinky, které platí od ledna 2011.
     Za diabetiky vystoupil jednatel pan Seidl. Pozdravil přítomné a krátce informoval o činnosti Klubu diabetiků v ČR.
     Na závěr se ujala slova paní Frühaufová. Pozvala členy na zajímavé akce, které sdružení pořádá:
     a) celodenní výlet do Polska 2.5.2011 Trasa je Krezsów, Szcawko Zdroj, zámek Ksiasz, výstava květin a Pstrazne, kde bude opět posezení u pečeného pstruha.
     b) 18.6.2011 v sobotu jedeme na představení opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta do Národního divadla v Praze. Pro držitele průkazky ZTP, ZTP/P je stanovena cena s dopravou 630,- Kč. Pro nečleny je cena odvislá od výběru místa v ND.
     c) Rekondiční pobyt na chtě Prim v Orlických horách, 27.6. – 29.6.2011 „Lidi proti samotě“
     Připomněla Den otevřených dveří, který se koná 13.4.2011 od 11.00-17.00 hod. Kompenzační pomůcky pro sluchově postižené prokonzultujete s odbornými poradci ze SNN Praha, s firmou Widex, vyzkoušíte si poslech TV s ind.  bezdrátovými sluchátky apod.
     Přihlášky a platby na jednotlivé akce, mohou zájemci provést v klubovně každou středu od 13.00 hod do 15.00 hod.
     Body jednání které proběhly, byly hlasováním schváleny a přijaty všemi  přítomnými.
     S přáním hodně zdraví, poděkováním hostům a přítomným paní předsedkyně ukončila oficiální část programu.
     V Náchodě 11. února. 2011                                  zapsal a zpracoval Jaroslav Feltl