Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

SZdP a kontakty


SZdP Náchod, z.s.


Olga Frühaufová – předsedkyně

členka výboru za tělesně postižené

Styk s úřady, tiskem, odstranění bariér, sociální poradenství.

tel: 724908861

Miroslav Čiháček – místopředseda

člen výboru za vozíčkáře

Styk s úřady, tiskem, odstranění bariér, teréní práce.

tel: 608313397

Božena Řeháková – hospodářka

členka výboru

Podílí se na finančním hospodaření sdružení a má pověření pro bankovní styk.

Otto Volhejn – člen výboru

za zrakově postižené

Zpracovává a zařizuje kulturní návrhy a pomáhá zrakově postiženým.

tel:603949721

 

Marie Bonková

zástupce členů

Pomáhá při organizaci projektů sdružení.

Drahoš Frühauf

zástupce členů

(- akreditace na odstraňování architekt. bariér, zapisovatel)

Jaroslava Balcarová

zástupce členů

Pomáhá s realizací jednotlivých programů a předkládá návrhy.

Josef Bartoš

člen výboru

Předkládá návrhy a pomáhá při akcích organizace sdružení.

Karel Sýkora

zástupce členů

Opravuje sluchová zařízení, ozvučuje místnosti a sály pro naše akce.

Jiří Vondrouš

předseda revizní komise

Opravuje sluchová zařízení, ozvučuje místnosti a sály pro naše akce.

 

Alena Balážová – člen

členka revizní komise

Pomáhá při údržbě movitých věcí, úklidu a pod.

rezerva

rezerva

rezerva

 

Kontrolní a revizní komise

Alena Balážová, Jiří Vondrouš.

Při akcích, pořádanými SZdP Náchod, z.s. – přednášky, besedy, výlety, posezení, rekondice a další, – pomáhají při organizaci všichni členové výboru.


Členové předsednictva


předsedkyně

Olga Frühaufová DiS

za tělesně postižené

Předsedkyně okresního SI, od roku 1991 ve funkci vedoucí Humanitárního oddělení při OÚ v Náchodě, spolupracovala s vládním výborem pro ZP – spolupráce s utvářením sociálních zákonů, odstraňování architektonických bariér (např. výtah na OÚ, bezbariérové vlakové nástupiště v Náchodě, výtah v rehabilitačním komplexu FAUST v Zámecké ulici, sluchová smyčka v areálu náchodské nemocnice, výtah v Harmonii II). SZŠ – dětská sestra, pedagogickou školu – učitelství na MŠ, později vedoucí Humanitárního odd. Státní zkoušky – sociálně právní. Instruktorka odezírání pro sluchově postižené, předsedkyně – OV SI, později SZdP Náchod. Vdaná, matka tří dětí. Po vážné zdravotní příhodě, a usilovné rehabilitaci absolvovala studium na Jihočeské univerzitě zdravotně – sociální, (6tileté) a nedávno ukončila na fak. právní. Právo
( 3 leté) na Karlově univerzitě v Praze, v programech Univerzit třetího věku, dle zákona o vysokých školách § 60 č. 111/ 1988 sb.

Motto – rozumem i srdcem se řídí při obyčejné práci pro potřebné lidi. Za dlouhodobou dobrovolnickou činnost , byla v rámci projektu Evropský rok dobrovolnictví 2011, oceněna cenou Křesadlo 2010. Z pověření podpory SROP – EU mapuji pčístupnost objektu obč. vybavenosti pro spoluobčany se zdravotním postižením.

místopředseda

Miroslav Čiháček
za tělesně postižené

(*1955) ženatý, jedno dítě. Před úrazem pracoval jako autolakýrník, po úrazu na závěsném kluzáku – rogalu od roku 1984 se pohybuje pomocí ortopedického vozíku. V roce 1985 vstoupil do Svazu invalidů ČR a stal se členem klubu zdravotně postižené mládeže. V roce 1990 zakládající člen Svazu paraplegika (PARAPLE). S jednou přestávkou je stále členem předsednictva (dvě volební období člen nejvyšší rady). V roce 1991 zvolen předsedou v novém občanském sdružení SPOLEČNOST VOZÍČKÁŘŮ A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH NÁCHOD. Tuto funkci vykonává dosud. V roce 1997-2003 4x zápis do Guinessovy knihy rekordů (2x výjezd na Sněžku na el. vozíku, otočky na zadních kolech invalidního vozíku…). Do roku 2005 spolupracoval se stavebními odbory měst okresu Náchod při odstraňování architektonických barier. Do roku 2006 organizoval v okresu Náchod osobní asistenci pro vozíčkáře. V roce 2006 získal historicky první cenu Královéhradeckého kraje pro zdravotně postižené. Od roku 1987 se zúčastňuje soutěží handicapovaných motoristů kde získal více titulů mistra republiky včetně absolutního vítězství. V roce 2009 přizván jako člen do Komise pro zdravotně postižené Rady Královéhradeckého kraje. Od roku 2010 převzal organizování jedné z nejstarších akcí
(31 ročníků) pro vozíčkáře v ČR POJEZD RATIBOŘICKÝM ÚDOLÍM.

 

hospodářka

Božena Řeháková

 

 

Vdaná, matka 2. dcer, Drahomíra (1970) , Stanislava (1972).

Z počátku obchodní činnost, poštovní úřednice , účtárna RAJ Náchod, ATAS mzdová účetní. V SZdP Náchod – hospodářka organizace a pokladní.

Otto Volhejn
za zrakově postižené

Otto Volhejn, ženatý, pracoval v Tepně 12 v Červeném Kostelci jako mistr v čistírně, ve výboru zdravotně postižených se zabývá pořádáním zájezdů, také se zabývá se problematikou osob se zdravotním postižením přes organizaci SONS – sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých.

Odměněn cenou Křesadlo 2014 – Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.

Alena Balážová
za vnitřně postižené

Kulturní oblast.

Pobírá částečný ID, pracuje v městském sociálním zařízení Harmonie Náchod.

Karel Sýkora
za sluchově postižené

Vyučen v profesi elektrotechnik. Pracoval v ČKD Praha ve zkušebně elektrických zařízení a později na stavbách v ČSSR jako montér. Při zaměstnání vystudoval vyšší střední průmyslovou školu ukonenou maturitní zkouškou. Jako revizní technik nastoupil v oddělení technické kontroly. Revizi civilních i vojenských lektroúseků prováděl na celém uzemí ČSSR a v evropských státech. Poslední pracoviště atomová elektrárna v Dukovanech odkud v roce 1976 odešel do důchodu. Do Svazu invalidů vstoupil v roce 1981. Pracuje prosluchově postižené, kde využívá svých znalostí v oblasti audiotechniky. Ozvučuje pro sdružení místnosti a sály, kde pořádáme své akce a opravuje sluchadla.

Jiří Vondrouš
za sluchově postižené

Absolvoval gymnásium v Praze, ukončené maturitní zkouškou. Později vystudoval ekonomickou školu se zaměřením na výpočetní techniku. Od roku 1966 do roku 2009 zaměstnán v Rubeně jako samostatný účetní. Do důchodu odešel v roce 2010. Ve Svazu inavalidů od 1985, po reorganizaci vroce 1991 v SZdP. od roku 1985 pracuje ve Svazu SP, neslyšících a nedoslýchavých. Člen výboru, kde zajišťuje poradenství sociálních služeb sluchově postižených. Účastní se kurzů a seminářůzaměřených na vzdělání pro poskytování služeb sluchově postiženým. Zvukař za sluchově postižené. Opravuje sluchová zařízení a ozvučuje místnosti a sály pro naše akce.

Drahoslav Frühauf
Odborník na odstraňování architektonických barier.

(*1938) pplk. .v v, Absolvent Vojenské Akademie v Hranicích na Moravě. O S V Ě D Č E N Í – o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. Číslo akreditace MPSV ČR udělené vzdělávacímu zařízení dle §117 a zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 2011/ l. obsah: Legislativní úprava – Základní pojmy skupiny osob se zdravotním postižením a požadavky na přístupnost prostředí, typy architektonických bariér. Problematika bydlení osob se Zdravotním postižením. Vydáno v Praze dne 17.6. 2014.

Marie Bonková
za civilizační choroby

(*1938), absolvovala 4 letou zdravotnickou školu v Trutnově a Náchodě. Jako zdravotní sestra nastoupila na interní oddělení nemocnice v Rychnově nad Kněžnou. Po roce přešla na neurologické oddělení v nemocnici Náchod. Pracovala zde 22 let, z toho 16 let jako vrchní sestra. Po roce 1977 pracovala na obvodě, záchranné službě. V roce 1989 byla zvolena do funkce hlavní sestry NsP v Náchodě, kde pracovala až do důchodového věku. Po krátké době se stala členkou SZdP a od roku 2010 pracuje v jeho výboru. V místě bydliště pomáhá všem, kteří ji požádají. V činnosti využívá svých dlouholetých zkušeností ze zaměstnání ve zdravotnictví. Vdaná, dvě již dospělé děti.

Jaroslava Balcarová
za civilizační choroby

(* 1931). Vdova a má dvě dospělé děti. Vystudovala střední textilní školu. Po jejím ukončení začala pracovat jako textilní výtvarnice. 20 let před odchodem do důchodu byla zaměstnána jako designérka.

Josef Bartoš
za tělesně postižené

(* 12.12.1943) ženatý, 2 děti, údržbář ve firmě TUPON Stolín, nyní důchodce.