Get Adobe Flash player
Archív
Tech Soup
button techsoup.cz

Informace o činnosti SZdP Náchod

Sdružení zdravotně postižených Náchod                  Náchod 1.11. 2017

IČ: 266 08 484

Právní forma:    občanské sdružení

Adresa sídla:      Palachova  1303

                             547 01 Náchod

Telefon  :             724 908 861

 E-mail:               olgafruhaufova@seznam.cz

Web:                    www.szdp-nachod.cz

Název služby zařízení:          Sociální poradenství pro zdravotně postižené, SP.TP.VP. ZP

Komu se služba poskytuje :  zdravotně postiženým a seniorům v terénu –Náchodsko,

                                                 Mapování bariér, sociální rekondice, přednášky, poznávací zájezdy.

Provozní doba  :                     každou středu v měsíci od 13. -15. hod. sociální poradenství

Kde služba působí  :               Náchod a okolí

Finanční spoluúčast uživatele :  dobrovolnická  práce 

Kapacita provedené služby:      1025 osob / rok

                                                        členská základna   – 182 členů

Spolupráce s organizacemi:  Město Náchod, Městské středisko sociálních služeb,   NRZP ČR, Centrum

                                                    Pro zdravotně postižené Hradeckého kraje ,  Městská knihovna ,

                                                    Společnost vozíčkářů, Tyflocentrum , ZP  Tyfloservis  Hradeckého kraje ,

                                                    Společnost neslyšících, nedoslýchavých – region, Klub Diabetiků, Klub

                                                    Důchodců, Úřad práce NA, zdravotnictví – přednášky odborných lékařů,

                                                    Domovy důchodců, penziony, Policie ČR,   Měst. Policie Náchod,                                                                                                                         

Kontakt na poradenství :  Olga Frühaufová ,předsedkyně tel. 724 908 961

                                                E-mail: olgafruhaufova@seznam.cz

                                            Miroslav Čiháček, místopředseda tel:608 313 397

                                                E-mail: m.čihaček@atlas.cz    

                                            Palachova 1303 547 01 Náchod